Inspectie magazijn Malanico

Vandaag wordt ons magazijn weer gekeurd door Keuringsinstituut Voor Veilige Magazijnen (KVVM). KVVM is een onafhankelijk inspectiebedrijf op het terrein van veiligheid in het magazijn. Deze keuring vindt, naast onze eigen periodieke interne controles, jaarlijks plaats om te controleren of ons magazijn nog veilig is. Wij vinden het belangrijk om aan alle wettelijke eisen te voldoen en we gaan daar zelfs nog verder in, om zo onze medewerkers een optimale en veilige werkplek te kunnen bieden. Er worden meerdere inspecties uitgevoerd, zoals het inspecteren van verschillende soorten magazijnstellingen en vloeren. De inspectie van het stellingmateriaal wordt uitgevoerd volgens de geldende Nederlandse (Bouwbesluit en Arbowet) en Europese regelgeving.