covid-19

Het risico op verdergaande verspreiding van Corona(Covid-19) neemt toe en dat heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering. In grote lijnen gaan de bedrijvigheden bij Malanico door. Echter hebben wij wel gekozen voor een aantal maatregelen:

  • Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar doordat een groot deel van onze medewerkers vanuit huis werkt. Wij vragen u dan ook om uw vragen, bestellingen en reclamaties per mail aan ons door te geven.
  • De chauffeurs van MDI logistics zullen ook de contacten met u zoveel mogelijk beperken.
  • Het proces van het afpakken zetten we om deze reden tijdelijk stop.
  • U kunt geen afhaalorder meer plaatsen, maar u bent vrij om een (franco) bestelling bij ons te plaatsen zodat wij deze bij u leveren via onze transporteur MDI logistics of pakketdienst.

Bovenstaande maatregelen blijven wij handhaven tot nader bericht.

We hopen op uw begrip en dat deze maatregelen van tijdelijke aard zijn!