Zorgboerderij Molenzicht Sponsoring

Omdat wij ons maatschappelijk betrokken voelen hebben we besloten om in 2016 meerdere ‘goede doelen’ te steunen, dit kan zijn door middel van goederen of door middel van een bedrag. Het eerste doel wat we met een bedrag voor komend jaar hebben gesteund is Zorgboerderij Molenzicht uit Zwolle.


Molenzicht is een veebedrijf waar deelnemers met een beperking in de leeftijd van 18 tot 80 jaar meewerken aan de arbeidsmatige dagbesteding. Dit kan zijn bij de dieren, op het land, in de kas, bij de fietsenmakerij, in de tuin of met het productiewerk. Niet alleen het samen werken en bezig zijn is belangrijk, ook alleen lekker meegenieten mag natuurlijk ook. Een deel van de deelnemers heeft een Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarnaast zijn er ook mensen vanuit de GGZ, mensen met een lichamelijke beperking, ouderen die de boerderij als deelnemer bezoeken en jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Molenzicht is een plaats waar een ieder ongedwongen zichzelf kan zijn, waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar waar juist de mogelijkheden van een ieder tot ontplooiing kunnen komen’.